Contact Us

Director WANG, CHIA-YUN WANG, CHIA-YUN
Extension 1055
E-mail chia@mail.cmu.edu.tw

Clerk HUANG,KO-JUNG
Extension 1052
E-mail adm01@mail.cmu.edu.tw

Senior Clerk CHEN, HUI-YAN
Extension 1051
E-mail hychen@mail.cmu.edu.tw

Contract Employee LIU, TZU-CHEN
Extension 1053
E-mail jane.liu@mail.cmu.edu.tw

Contract Employee LIU, YAN-YI
Extension 1053
E-mail yanyliu26@mail.cmu.edu.tw